Home / Nieuws / Kwaliteitskeurmerk PREZO Care en werk- en denkmodel PREZO

Kwaliteitskeurmerk PREZO Care en werk- en denkmodel PREZO

Een (zorg)organisatie kan aan de hand van diverse certificaten haar kwaliteiten aantoonbaar maken. Eén van de meest vernieuwende en laatst toegevoegde certificaten is het kwaliteitskeurmerk PREZO Care.

Prezo Care maakt kwaliteit tastbaar aan de hand van verhalen van cliënten, hun naasten, de zorgprofessionals, vrijwilligers, ondersteuners, managers en bestuurders. Kortom: iedereen die betrokken is bij de zorg- en dienstverlening. Prezo Care helpt om organisatiebreed te werken met de waarden, regels, dilemma’s en risico’s die uit deze verhalen naar voren komen. Na het doorlopen van het PREZO Care auditpad weet een organisatie hoe het écht staat met de kwaliteit van zorg!

PREZO Care is één van de keurmerken van PREZO. PREZO is een werk- en denkmodel en helpt zorgorganisaties en hun medewerkers om optimale zorg en ondersteuning te leveren. PREZO focust niet op protocollen, systemen of richtlijnen maar kijkt in de eerste plaats naar het daadwerkelijke resultaat van de zorgverlening aan uw cliënten. Vandaar de naam: PREstaties in de ZOrg. PREZO kijkt naar de prestaties die zorgprofessionals en –organisaties leveren. Het kwaliteitssysteem helpt hierbij om deze prestaties heel gericht, concreet en structureel te verbeteren.

PREZO schrijft niet voor hoe het moet, maar geeft u handvatten hoe het kán. Het werk- en denkmodel geeft aan welke prestaties u moet realiseren. Hoe u dat doet, bepaalt u zelf. PREZO heeft voor verschillende branches keurmerken. Zo is er PREZO Verpleging, Verzorging en Thuiszorg, PREZO Gehandicaptenzorg of PREZO Care. Meer informatie vindt u op www.perspekt.nu.

Ons team van kwaliteitsadviseurs kan u helpen bij het implementeren en onderhouden van een kwaliteitsmanagementsysteem gebaseerd op de principes van PREZO. Indien u benieuwd bent of PREZO Care bij uw organisatie past, kunt u contact met Noortje van der Zanden opnemen.

Gerelateerde artikelen

Jaarverantwoordingen binnen de zorg

Lees meer