Home / Nieuws / Jaarverantwoordingen binnen de zorg

Jaarverantwoordingen binnen de zorg

De eerste maanden van het nieuwe jaar staan altijd in het teken van de verschillende verantwoordingen over het voorgaande jaar. Iedere financieringsvorm heeft zijn eigen spelregels. Het is daarom van groot belang om uw contracten met gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars zorgvuldig na te kijken op de verantwoordingseisen.

Als zorgorganisatie bent u zelf verantwoordelijk om te weten op welke wijze en voor welke datum u dient te verantwoorden. Mogelijke onderdelen in deze verantwoording zijn:

Wij zien vaak dat zorgorganisaties niet voldoen aan de verantwoordingseisen. Zij leveren onderdelen niet, niet volledig, niet juist en/of te laat aan. Het helder hebben van de eisen waaraan uw organisatie moet voldoen en het tijdig en goed inplannen van de uitvoering hiervan is essentieel om aan deze eisen te voldoen. Het bestuur van de organisatie is en blijft aansprakelijk voor de tijdigheid, volledigheid en correctheid van de aangeleverde gegevens.

VANDAAG is specialist op het gebied van administratieve organisatie en interne verantwoording (AO/IC) in de zorg. Onze specialisten zorgadministratie en financiële administratie kunnen u ondersteunen bij het gehele externe verantwoordingsproces. Wij kunnen samen met u een inventarisatie maken of een uitgebreide of vereenvoudigde verantwoording benodigd is. Vervolgens kunnen wij u ondersteunen bij het uitvoeren van de jaarverantwoording.

Gerelateerde artikelen

Wetswijzigingen

Lees meer