Home / Nieuws / Jaarverantwoording in de zorg afleggen

Jaarverantwoording in de zorg afleggen

Zorgaanbieders moeten de Jaarverantwoording afleggen om zo te laten zien hoe zij het geld uit de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzkeringswet (Zvw) uitgeven. Het CIBG verzamelt de documenten en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de jaarlijkse verantwoordingsplicht.

Zorginstellingen die onder de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) en Jeugdhulpaanbieders vallen dienen jaarlijks verantwoording af te leggen. Deze aanlevering moet voldaan worden vóór 1 juni 2021. Indien u tot de te verantwoorden groep behoort krijgt u een brief toegestuurd van het ministerie om de Jaarverantwoording van het jaar 2020 af te leggen. Met het, in het verleden aangevraagde, eHerkenningsmiddel van ten minste niveau 2+ kunt u inloggen op het portaal. Heeft u dit eHerkenningsmiddel nog nooit aangevraagd, dan dient u dit op korte termijn te doen.

Een DigiMV aanlevering is een redelijk uitgebreide aanlevering welke nauwkeurig voldaan moet worden. Wanneer de deadline niet gehaald wordt zal de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd handhaving starten.

Gezien de complexiteit van de aanlevering bieden wij graag onze ondersteuning, u kunt hiervoor contact opnemen met Noortje Levels.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie, kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Gerelateerde artikelen

Tussentijdse aanbesteding Wlz

Lees meer

Jaarverantwoordingen binnen de zorg

Lees meer

Jaarverantwoording in de zorg afleggen

Lees meer