Home / Nieuws / Indienen Jaarverantwoording Zorg mag ook dit jaar later

Indienen Jaarverantwoording Zorg mag ook dit jaar later

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten de datum waarvóór zorginstellingen hun jaarverantwoording over verslagjaar 2020 aan het ministerie moeten aanleveren, te verschuiven. Van 1 juni 2021 naar 1 oktober 2021.

Door de termijn aan te passen behoeven de instellingen pas later te voldoen aan hun verplichtingen met betrekking tot de jaarverantwoording over verslagjaar 2020.

Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de diverse zorginstellingen die te maken hebben met de grote gevolgen van de uitzonderlijke pandemie-uitbraak van het coronavirus COVID-19.

Extra uitstel via IGJ
Het eventueel aanvragen van uitstel bij de IGJ wordt ook verlengd. Tot 15 juli 2021 (in plaats van 1 april) kunt u uitstel aanvragen voor de stukken over het verslagjaar 2020.

Voor wie?
Dit besluit geldt voor zorginstellingen waaronder ook de Regionale ambulancevoorzieningen, jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis-organisaties. Het gaat daarbij specifiek om de instellingen die daartoe op grond van de Wet toelating zorginstellingen, de Jeugdwet, de Wet ambulancezorgvoorzieningen en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 verplicht zijn. Voor deze laatste enkel voor zover deze zich aan de minister van VWS moeten verantwoorden.

Gerelateerde artikelen

Jaarverantwoording in de zorg afleggen

Lees meer

Jaarverantwoordingen binnen de zorg

Lees meer

Zorgverzekeraars komen met Continuïteitsbijdrage-regeling

Lees meer