Home / Nieuws / Het belang van de juiste factuur

Het belang van de juiste factuur

Zowel het ontvangen als het opstellen van een juiste factuur is zeer belangrijk. Wanneer dit een factuur niet juist is kan dit onwenselijke gevolgen hebben. Tevens is het verplicht om een correcte factuur op te stellen, er gelden namelijk wettelijke eisen.

Het krijgen van een juiste factuur bij het inkopen van goederen en/of diensten en het opstellen van een juiste factuur bij verkoop van goederen en/of diensten is erg belangrijk.

De Belastingdienst stelt het verplicht om een correcte factuur op te stellen en stelt hieraan wettelijke eisen. Op een correcte factuur dienen een aantal wettelijk verplichte gegevens te staan, welke in de Wet zijn vastgelegd. Ook dient de factuur authentiek en integer te zijn, hiermee bedoelt men dat je aan kunt tonen dat de factuur door de afzender is verstuurd en niet is veranderd.

Welke wettelijk verplichte gegevens dienen op een factuur te staan?
– de volledige naam van zowel je bedrijf als die van de afnemer
– het adres van zowel jezelf als je afnemer;
– je eigen Btw-identificatienummer;
– je eigen KVK-nummer;
– de datum van uitreiken van de factuur;
– een factuurnummer;
– bij het leveren van goederen vermeld je om welke goederen het
gaat en hoeveel;
– bij diensten vermeld je om welke dienst het gaat en de omvang
ervan;
– de datum van het leveren van de goederen of de dienst(en), of
de datum dat er vooruitbetaald is;
– het bedrag dat in rekening wordt gebracht, exclusief btw;
– het btw-tarief dat van toepassing is;
– het btw-bedrag.

Pas je de verleggingsregeling met betrekking tot de BTW toe of is er sprake van een intracommunautaire levering, dan dient ook het Btw-identificatienummer van de afnemer op de factuur vermeldt te worden.

Het is van belang dat facturen aan de hierboven genoemde gegevens voldoen. Wanneer deze gegevens niet op de factuur staan vermeld, kan dit vervelende gevolgen hebben. Zo kan het zijn dat de BTW die betaald is bij het inkoop van bijvoorbeeld goederen niet teruggevorderd kan worden. Als BTW-plichtige is dit onwenselijk, je betaalt dan namelijk wel BTW over hetgeen je verkoopt, maar kunt geen BTW terugvorderen of hetgeen je heb ingekocht. Ook kan de Belastingdienst een controle of boekenonderzoek komen doen bij jouw bedrijf. Wanneer dan blijkt dat je geen facturen kunt overleggen of enkel facturen die niet aan de wettelijke vereisten voldoen, kan het recht op aftrek van voorbelasting worden ontnomen en krijg je ook nog eens een naheffingsaanslag opgelegd. De Belastingdienst kan eveneens een boete opleggen wanneer de facturen niet aan de vereisten voldoen.

Daarnaast zorgt een goede factuur ervoor dat de afnemer de factuur direct kan betalen, zonder dat de factuur daarvoor eerst aangepast dient te worden. Als laatste zorgt een goede factuur er natuurlijk ook voor dat je professioneel en betrouwbaar overkomt.

Van webshops ontvang je vaak geen factuur, maar enkel een orderbevestiging of een pakbon. Bij webshops is het echter vaak mogelijk om bij de afronding van je bestelling aan te geven dat je een ondernemer bent. Wanneer je dit aangeeft zul je van de desbetreffende webshop een factuur ontvangen, die je als privé persoon niet had gekregen. De fiscus accepteert geen orderbevestiging, pakbon, betalingsherinnering, pinbon of offerte, maar alleen een échte factuur.

Gerelateerde artikelen

Bent u administratief klaar voor 2021?

Lees meer