Home / Nieuws / Herzieningsverzoek hoofdactiviteit TVL mogelijk

Herzieningsverzoek hoofdactiviteit TVL mogelijk

Vanaf de TVL over het 4e kwartaal van 2020 bepaalde de hoofdactiviteit die op 15 maart 2020 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel aan de ondernemer/onderneming was toegekend of er recht bestaat op TVL.

Deze hoofdactiviteit strookt echter niet altijd met de werkelijke hoofactiviteit van de desbetreffende ondernemer/onderneming. Het kan zijn dat er met de werkelijke hoofdactiviteit wel recht bestaat op TVL, terwijl dat met de in het Handelsregister geregistreerde hoofdactiviteit niet zo is. Wanneer de TVL voor het 4e kwartaal van 2020 is aangevraagd kan men vanaf 24 juni 2021 tot en met 5 augustus 2021 een herzieningsverzoek SBI-code indienen.

Dit herzieningsverzoek zorgt er voor dat de hoofdactiviteit, of gewenste SBI-code, opnieuw getoetst wordt aan de voorwaarden. Dit geldt echter alleen wanneer men de TVL over het 4e kwartaal van 2020 heeft aangevraagd. Er dient dan bewezen te worden dat de op 15 maart 2020 geregistreerde SBI-code/hoofdactiviteit in het Handelsregister niet de hoofdactiviteit was. De werkelijke hoofdactiviteit moet echter wel al sinds 15 maart 2020 in de inschrijving van de Kamer van Koophandel staan als zijnde nevenactiviteit of activiteit die in de activiteitenomschrijving is beschreven.

Wanneer er een bezwaarprocedure loopt tegen de beslissing van de aanvraag voor de TVL voor het 4e kwartaal van 2020 is het niet mogelijk om een herzieningsverzoek in te dienen.

Gerelateerde artikelen

Update aanvragen NOW 5 en TVL

Lees meer

Verlenging steunmaatregelen

Lees meer

Waarschuwing voor gevolgen verruiming TVL voor NOW

Lees meer