Home / Nieuws / Forse beperking aantal contracten Sociaal Domein Noord- Limburg

Forse beperking aantal contracten Sociaal Domein Noord- Limburg

Per 1 januari 2022 sluiten de zeven Noord-Limburgse gemeenten nieuwe contracten af met zorgaanbieders in het Sociaal Domein. Er zullen nieuwe contractafspraken gemaakt worden met betrekking tot de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Voor de segmenten van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventie slaan Noord- en Midden-Limburg de handen ineen.

Er zullen langdurige contracten aangegaan worden met aanbieders voor een initiële periode van 4 jaar, waarna er tweemaal een optie is om de contracten met 3 jaar te verlengen. Tussentijds is het niet mogelijk om toe te treden op basis van een eigen contract. Het is dus van groot belang om u in te schrijven als zorgaanbieder indien u voornemens bent om Zorg in Natura te leveren in 2022 en de jaren erna.  

Omdat gemeenten kampen met grote budgettaire tekorten worden de teugels aangehaald en worden zorginkoop procedures strenger en ingewikkelder. Zo kiest de regio Noord-Limburg ervoor om onderscheid te maken in twee delen: een Strategisch Regionaal deel en een Basis Lokaal deel. Voor toetreding tot het Strategisch Regionaal deel zullen dan ook strengere eisen (lees: de invoer van bijvoorbeeld een solvabiliteitseis en afspraken m.b.t. budgetplafonds) gesteld worden dan voor het Basis Lokaal deel. 
Daarbij zal er ook gekort worden op het aantal aanbieders; zo zijn er per segment een maximum aantal zorgaanbieders vastgesteld voor zowel Regionaal als Lokaal. Op specifieke segmenten zal er bovendien gewerkt gaan worden met trajecttarieven.  

Al met al worden er behoorlijk wat wijzigingen doorgevoerd in de regio en komt er behoorlijk wat op u af door de versnippering van de gehele procedures in aparte tenders. We kunnen ons voorstellen dat u door de bomen het bos niet meer ziet. 

Gelukkig zijn wij er om u te helpen. VANDAAG is gespecialiseerd in aanbestedingen binnen de zorg. Wij ondersteunen organisaties door heel Nederland met het realiseren van hun contracten. VANDAAG heeft ruime ervaring op het gebied van zorgcontractering binnen de JwWmoWlzZvw en Forensische zorg.  

Wilt u graag weten wat wij voor u kunnen betekenen op dit vlak? Neem dan gerust contact op met onze aanbestedingsspecialist Anouk van der Linden (0639841825avdlinden@vandaag.nu). We bespreken dan vrijblijvend de ondersteuningsbehoefte die u heeft en bepalen op welke wijze VANDAAG u kan ondersteunen 

 

Gerelateerde artikelen

AO-IC: een belangrijk fenomeen voor elke organisatie

Lees meer

Carefriend: het ECD van de toekomst

Lees meer

Jaarverantwoording in de zorg afleggen

Lees meer