Home / Nieuws / Een vakantieauto en de bijtelling: wat zijn de gevolgen?

Een vakantieauto en de bijtelling: wat zijn de gevolgen?

Een werkgever kan gedurende de vakantieperiode een ‘vakantieauto’ ter beschikking stellen aan de werknemer, of de werknemer levert de auto van de zaak in tijdens de vakantieperiode. Wat de gevolgen zijn voor de bijtelling is volkomen afhankelijk van de situatie. De Belastingdienst heeft nu een geüpdatete handreiking gepubliceerd over de mogelijke scenario’s:

Twee auto’s tijdens vakantieperiode

Stel je een werknemer tijdens de vakantieperiode gelijktijdig twee of meer auto’s ter beschikking? Dan moet je het privégebruik per auto beoordelen. De bijtelling privégebruik pas je toe voor elke auto waarmee de werknemer op kalenderjaarbasis meer dan 500 privékilometers rijdt.

Redelijke toepassing van deze regels betekent dat de bijtelling bij meerdere ter beschikking gestelde auto’s beperkt kan blijven tot één auto als de werknemer alleenstaand is of als in zijn gezin één persoon een rijbewijs heeft. Je houdt alleen rekening met de bijtelling van de auto met de hoogste cataloguswaarde. Per 1 januari 2022 verandert deze regeling. Dan geldt niet langer de hoogste cataloguswaarde, maar de auto met de hoogste bijtelling. Hebben in het gezin van de werknemer twee mensen een rijbewijs, dan berekent de werkgever de bijtelling over de twee auto’s op basis van de hoogste cataloguswaarde.

Vervangende auto tijdens vakantieperiode

Heeft de werknemer een auto van de zaak en krijgt hij tijdens de vakantieperiode een andere auto ter beschikking? Dan moet je bijtellen als de werknemer in het kalenderjaar in totaal meer dan 500 kilometer privé rijdt. De bijtelling geldt dan voor beide auto’s, gedurende de periode dat deze auto’s aan de werknemer ter beschikking staan. Je moet het privégebruik voor elke auto naar tijdsgelang berekenen.

Alléén tijdens vakantie een auto ter beschikking

Het kan zijn dat de werkgever alleen voor de vakantieperiode een auto ter beschikking stelt. Indien dit gebeurt, moet je de gereden privékilometers omrekenen tot het aantal privékilometers dat de werknemer zou rijden in een heel kalenderjaar. Als dit meer is dan 500 kilometer, bereken je de bijtelling naar tijdsgelang.

Sleutel inleveren tijdens vakantie

Stel: een werknemer rijdt meer dan 500 kilometer privé met de auto van de zaak en tijdens de vakantieperiode van 1 maand levert hij de sleutels van de auto in. Of de bijtelling nog van toepassing is voor deze maand is afhankelijk van of de auto nog  ter beschikking staat – ofwel de mogelijkheid bestaat om wel gebruik te maken van de auto.

Werkgever verhuurt auto

Als de werkgever tijdens de vakantieperiode een auto verhuurt aan de werknemer, is het afhankelijk van verschillende omstandigheden of je de bijtelling moet toepassen. Wil je weten of je moet bijtellen in deze situatie, dan kun je contact opnemen met:

Belastingdienst/team Auto/PGA
Postbus 9001
6800 DB Arnhem

Gerelateerde artikelen

Jaarvergadering mag digitaal

Lees meer

Huidig beleid wet DBA

Lees meer

VANDAAG verlengt met succes haar NEN7510 certificering

Lees meer