Home / Nieuws / De definitieve baangerelateerde investeringskorting

De definitieve baangerelateerde investeringskorting

De BIK is een stimuleringsregeling voor bedrijven met personeel om te investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines. Inmiddels heeft zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer goedkeuring gegeven en is de regeling definitief geworden.

Ondernemers die personeel in dienst hebben kunnen door gebruik te maken van de BIK-regeling een belastingvoordeel van 3,9% van de aanschafwaarde krijgen. Dit geldt voor investering in bedrijfsmiddelen tot een bedrag van € 5 miljoen. Wanneer er geïnvesteerd voor een bedrag boven € 5 miljoen dan kan op een belastingvoordeel van 1,8% gerekend worden. Voor deze regeling geldt dat er aangesloten wordt bij het begrip investering zoals deze ook voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) wordt gebruikt. Deze regeling kan worden gecombineerd met de bestaande investeringsregelingen KIA, EIA, MIA en VAMIL en is een vermindering op de af te dragen loonheffing.

Er gelden een aantal voorwaarden om de BIK toe te mogen passen. Zo dient er voor minimaal € 1.500 per bedrijfsmiddel geïnvesteerd te worden en is het minimumbedrag voor een BIK-aanvraag € 20.000. Daarbij dienen de bedrijfsmiddelen nieuw te zijn, moet de investering zijn aangegaan na 1 oktober 2020 en volledig betaald te worden tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022. Het nieuwe bedrijfsmiddel dient binnen zes maanden na de (volledige) betaling in gebruik genomen te zijn.

Wanneer er sprake is van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting is het nog onzeker of de BIK toegepast kan worden. De Europese Commissie dient dit eerst nog goed te keuren alvorens de BIK ook hier toegepast kan worden. Wanneer er een goedkeuring wordt verleend geldt deze met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021.

Om gebruik te maken van de BIK-regeling dient een BIK-verklaring aangevraagd te worden bij de RVO, waarin de opgenomen investeringskorting in de loonaangifte toegepast te worden op de af te dragen loonheffing. Sinds 1 september 2021 is het mogelijk om een BIK-verklaring aan te vragen. Dit mag maximaal 4 keer per jaar.

Gerelateerde artikelen

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) interessant voorstel van kabinet

Lees meer

Banken geven MKB-bedrijven half jaar uitstel van aflossing leningen

Lees meer

Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19

Lees meer