Home / Nieuws / Coronamaatregelen verlengd, steunpakket tot en met Q1 2022

Coronamaatregelen verlengd, steunpakket tot en met Q1 2022

Op dinsdag 14 december werd bekend gemaakt dat de maatregelen die vanaf 28 november 2021 gelden in ieder geval tot en met 14 januari 2022 van kracht zijn. Derhalve wordt ook het financiële steunpakket verlegd tot en met het eerste kwartaal van 2022. Op zaterdag 18 december is de situatie opnieuw beoordeeld.

Vanaf zondag 19 december 2021 gelden een aantal maatregelen en dringende adviezen:

Bovenstaand pakket aan maatregelen geldt bovenop de eerdere maatregelen en adviezen. De basisregels, mondkapjesplicht, het doen van een zelftest voordat men op bezoek gaat en het thuiswerkadvies blijven dus van kracht.

Van maandag 20 december 2021 tot en met 9 januari 2022 zijn het basis onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, het mbo, het hbo en de universiteiten gesloten. Voor praktijkonderwijs, examens, tentamens, kwetsbare leerlingen en studenten gelden uitzonderingen. Men wil ervoor zorgen dat het onderwijs na de kerstvakantie weer open kan gaan, 3 januari besluit het kabinet hierover. De BSO is eveneens gesloten, echter blijft er wel noodopvang voor kinderen van ouders die tot cruciale beroepsgroepen behoren en kwetsbare kinderen. Kinderopvanglocaties voor kinderen van 0 jaar tot 4 jaar blijven wel open.

Het pakket aan steunmaatregelen werd al naar aanleiding van de persconferentie van 14 december 2021 uitgebreid en verlengd. Voor ondernemers, bedrijven, ZZP’ers, culturele instelling en sportorganisaties die wederom door de maatregelen worden getroffen, wordt het steunpakket verlengd tot en met het eerste kwartaal van 2022. Voor de evenementensector wordt de steun verlengd tot en met het derde kwartaal van 2022 en geldt als een evenement door de overheid wordt verboden. Het eigen risico van de organisatoren van de evenementen neemt echter wel toe.

Daarnaast wordt het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling ook weer mogelijk. Als men eerder bijzonder uitstel van betaling heeft gekregen én de belastingschuld nog niet volledig is betaald, krijgt men nu automatisch weer bijzonder uitstel van betaling, dit hoeft niet opnieuw aangevraagd te worden. Wanneer men eerder bijzonder uitstel van betaling heeft gekregen en de belastingschuld al volledig betaald is, dan dient er opnieuw bijzonder uitstel van betaling aangevraagd te worden. Als er nog nooit eerder bijzonder uitstel van betaling is aangevraagd, kan men dit alsnog doen.

De belastingdienst is volop bezig met het bijzonder uitstel en zal spoedig bekend maken hoe het bijzonder uitstel van betaling aangevraagd dient te worden.

Gerelateerde artikelen

Opening 7e NOW- en TVL Q4-aanvraag!

Lees meer

Studiekosten vanaf 2022 niet meer aftrekbaar – STAP-budget per 1 maart

Lees meer

Europees akkoord over flexibele regels voor btw-tarieven

Lees meer