Home / Nieuws / Business Roadmaps

Business Roadmaps

Het Business Roadmaps programma is ontwikkeld om ondernemers te helpen hun ambities te realiseren. In het programma ontwikkelt de ondernemer, ondersteund door een sparringpartner (een coach), een strategie op 5 A4.

Deze A4-tjes bevatten schema’s die de strategie op overzichtelijke wijze weergeven. Zo ontstaat een strategie die snel overzicht en inzicht biedt. Een strategie die de groeifases van uw bedrijf in beeld brengt een strategie die (desnoods dagelijks) helpt om beslissingen te nemen. Deze 5 A4 zijn zo overzichtelijk, dat ze gemakkelijk met anderen gedeeld kunnen worden. Zo weet iedereen wat de ondernemer wil bereiken en hoe dat bereikt moet worden. Iedereen kan zo optimaal bijdragen aan het bereiken van de ambitie van de ondernemer.

Bij het ontwikkelen van de ambitie worden de volgende stappen doorlopen:
1. Ontwikkelen van het Business Model – uw huidige bedrijf op 1 A4.
2. Ontwikkelen van het Strategie Model – hoe vermarkt u uw business model succesvol?
3. Ontwikkelen van de ambitie – Concreet en meetbaar, zodat duidelijk is waar uw bedrijf naartoe moet ontwikkelen.
4. Ontwikkelen van het lange termijn Organisatie Model – hoe ziet uw toekomstige organisatie eruit als uw ambitie is bereikt?
5. Ontwikkelen van de Roadmap – welke stappen gaat u ondernemen om uw ambitie te bereiken.

Doorgaans doorloopt een ondernemer deze stappen in 5 maanden. Het kan sneller. Maar de meeste ondernemers hebben het al druk genoeg, hier wordt rekening mee gehouden. Om deze reden krijgt de ondernemer een online platform ter beschikking, waarop de stappen doorlopen moeten worden. Regelmatig (doorgaans iedere 2-3 weken) is er een 1-op-1 gesprek met de sparringpartner (de coach). Gedurende dit gesprek worden de stappen doorlopen en ingevuld. Tussentijds werkt de ondernemer zaken verder uit op het online platform. De coach kijkt van afstand mee en geeft feedback via het online platform. Zo ontvangt u continue begeleiding en is de doorloop van het programma heel efficiënt.

Tijdens het doorlopen van de 5 genoemde stappen wordt gekeken of u hulp kunt gebruiken bij de realisatie. Als dit het geval is zetten we het uitgebreide netwerk van Business Roadmaps in om de hulp te realiseren. In bijna alle trajecten wordt het netwerk van Business Roadmaps uitvoerig gebruikt. Zo ontwikkelt u niet alleen uw strategie maar start u meteen met de realisatie van de groeifase.

Aan het einde van het programma heeft u uw strategie op 5 A4 overzichtelijk ontwikkeld. Die strategie vormt de basis voor heel veel zaken. Voor beslissingen die u gaat nemen, voor het informeren van medewerkers en partners, voor subsidieaanvragen, voor financieringsaanvragen, enzovoort. Tevens bent u hiermee concreet bezig om de groeifases die u in uw strategie heeft omschreven te realiseren.

Gezien de behaalde successen van de afgelopen jaren zijn er momenteel verschillende subsidies binnen de provincie Limburg vrij gemaakt om ondernemers de kans te bieden deel te nemen aan het programma. Met deze subsidie kost deelname geen €2500 maar €1000 exclusief btw.

Heeft u meer vragen over het programma of zou u graag willen starten? Neem vrijblijvend contact op met Noortje Levels via 0682115408 of nlevels@vandaag.nu.

Gerelateerde artikelen

10 eindejaarstips voor ondernemers

Lees meer