Home / Nieuws / Bijzonder uitstel van betaling

Bijzonder uitstel van betaling

In verband met de coronacrisis is het mogelijk om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor belastingaanslagen. Dit is mogelijk tot 1 oktober 2020.

Wegens de coronacrisis is het mogelijk om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor belastingaanslagen die worden ontvangen tussen 16 maart en (in ieder geval) 1 oktober. Er dient per belastingsoort (omzetbelasting of loonbelasting, etc.) maar één verzoek te worden ingediend. Vanaf het moment van het verzoek ontvangt u 3 maanden uitstel van betaling.

U doet bijvoorbeeld op 20 april een verzoek tot bijzonder uitstel van betaling voor de omzetbelasting en deze wordt gehonoreerd. U heeft hiermee bijzonder uitstel van betaling gekregen tot en met 20 juli. Ontvangt u op 21 mei nog een aanslag omzetbelasting, valt deze ook binnen het uitstel tot en met 20 juli. Echter, ontvangt u op 3 juni een aanslag loonheffingen valt deze niet binnen het uitstel, aangezien het verzoek voor de omzetbelasting is gedaan en niet voor de loonheffingen. U dient dan apart uitstel aan te vragen voor de loonheffingen.

Na afloop van deze 3 maanden stuurt de Belastingdienst u een brief, waarin aan wordt gegeven dat het uitstel is afgelopen of bijna afloopt. Tevens zullen ze hierin aangeven dat ze een brief zullen gaan sturen waarin een betalingsvoorstel wordt gedaan. Zijn er na afloop van het bijzonder uitstel nog aanslagen opgelegd die niet betaald kunnen worden, is het mogelijk om verlenging van het bijzonder uitstel aan te vragen. Op het moment dat de belastingschuld hoger was dan € 20.000,- dient bij de verlengingsaanvraag extra informatie meegestuurd te worden.

U kunt ervoor kiezen om de openstaande belastingschulden in de tussenliggende periode te betalen. Dit kan zowel een aanslag in zijn geheel zijn, als een deel van de opgelegde aanslag. U bepaalt zelf hoeveel u aflost op de openstaande belastingschuld en wanneer u dit doet. U kunt dit doen tot het moment waarop de Belastingdienst u een brief stuurt met een betalingsvoorstel.

Let op, uitstel is geen afstel!

Gerelateerde artikelen

Derde steunpakket COVID-19

Lees meer