Home / Nieuws / Bent u al goed voorbereid op de Brexit?

Bent u al goed voorbereid op de Brexit?

Met ingang van 1 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. De gevolgen worden vanaf nu merk- en zichtbaar.

Op 24 december 2020 hebben de onderhandelaars van de Europese Unie (EU) en van het Verenigd Koninkrijk (VK) een akkoord bereikt over het nieuwe partnerschap. Dit akkoord bevat afspraken over de regels die met ingang van 1 januari 2021 tussen de EU en het VK gelden.

De Europese Btw-richtlijn geldt niet meer voor het Verenigd Koninkrijk, dit brengt een aantal gevolgen met zich mee:
– De Mini-One-Stop-Shop (MOSS) regeling is niet langer van toepassing, waardoor u zich dient te registreren in het
Verenigd Koninkrijk;
– het regime verkopen op afstand is niet meer van toepassing;
– men kan geen gebruik meer maken van EU-bepalingen (zoals de ABC-regeling);
– er gelden verhoogde douanerechten en de btw op import zal de kasstroom beïnvloeden;
– men dient een artikel 23 vergunning aangevraagd te worden bij de Belastingdienst.
De andere btw-gevolgen worden in apart artikel besproken.

Andere gevolgen zijn dat EU-richtlijnen niet langer meer van toepassing zijn op Britse (houdster)maatschappijen omdat het VK een derde land is geworden. Zowel de moeder-dochterrichtlijn als de rente- en royaltyrichtlijn kunnen niet meer worden gebruikt. Tevens is de EU-jurisprudentie niet meer geldig, hierdoor kan er geen beroep worden gedaan op deze jurisprudentie. Ook kan het zo zijn dat de Brexit invloed heeft op werknemers, bijvoorbeeld expats, zakenreizen en immigratie naar het Verenigd Koninkrijk. Hiervoor kan een scan door de specialisten van de loonheffing gedaan worden. De Brexit neemt mogelijk ook juridische gevolgen voor u met zich mee, bijvoorbeeld als er in een contract dat u heeft opgesteld verwijzingen zijn naar EU-bepalingen.

Wanneer u met uw bedrijf internationaal handelt is het aan te raden om op tijd een AEO-vergunning aan te vragen, hiermee kunt u in aanmerking komen voor verschillende vereenvoudigingen bij douaneprocessen. Het aanvragen van zo’n vergunning neemt vaak veel tijd in beslag.

Gerelateerde artikelen

Wetswijzigingen

Lees meer

Wijziging overdrachtsbelasting

Lees meer

Wijzigingen (on)kosten-vergoedingen per 1 januari 2021

Lees meer