Home / Nieuws / Bedrijven met NOW-steun mogen werknemers niet gratis laten overwerken

Bedrijven met NOW-steun mogen werknemers niet gratis laten overwerken

Werknemers die als gevolg van de coronapandemie minder kunnen werken en daardoor min-uren opbouwen, kunnen ‘in principe’ niet verplicht worden om deze uren later in het jaar gratis in te halen.

Een werkgever heeft een loondoorbetalingsverplichting, deze geldt ook wanneer de arbeid geheel of gedeeltelijk niet verricht is. Een werkgever kan een werknemer dus in principe niet verplichten om niet-gewerkte uren op een ander moment in te halen. Vanwege het feit dat bedrijven hun deuren dienden te sluiten als gevolg van de corona-maatregelen, doet niets af aan het feit dat de werknemers wel beschikbaar waren om hun werkzaamheden uit te voeren. Het was, vanwege de sluiting, alleen niet mogelijk om te komen werken. Dit is een werkgeversrisico, waardoor een werknemer niet verplicht kan worden de ‘gemiste’ uren lat er in te halen. Dit is alleen mogelijk wanneer een uitzondering van kracht is, welke in een cao of individuele arbeidsovereenkomst is opgenomen.

Cao-partijen, of werkgevers en werknemers spreken samen af hoe eerder gemaakte afspraken zich verhouden tot de corona-crisis.

Voor de NOW maakt het niet uit of uren écht gemaakt zijn of niet. De regeling is erop gericht om werkgevers te ondersteunen bij het in dienst houden van hun werknemers. Het geldt voor zowel bedrijven die volledig gesloten zijn, maar ook voor bedrijven die open zijn en als gevolg van de coronapandemie minder omzet hebben.

Gerelateerde artikelen

NOW 3.2 aanvragen vanaf 15 februari

Lees meer

Update TVL

Lees meer

Wijzigingen (on)kosten-vergoedingen per 1 januari 2021

Lees meer