Home / Nieuws / Arbeidsrechtelijke maatregelen coronavirus

Arbeidsrechtelijke maatregelen coronavirus

Elke dag is er nieuws te melden over het coronavirus. Over het virus zelf, maar ook over de economische en arbeidsrechtelijke gevolgen. Uiteraard hopen we dat u het goed maakt en dat u, uw naasten en collega’s gezond blijven. Maar wat moet u nu in arbeidsrechtelijke zin doen, mocht uw werknemer toch (mogelijk) besmet zijn? Of wanneer moet u uw werknemer ziek melden?

Ziek melden en Quarantaine
Mocht een werknemer mogelijk besmet zijn, of uit voorzorg in quarantaine moeten, is er geen verschil met een reguliere ziekmelding. Ziek zijn betekent echter niet dat de werknemer arbeidsongeschikt is. Het beoordelen hiervan ligt nog steeds bij de bedrijfsarts. Bij vaststelling van arbeidsongeschiktheid, bijvoorbeeld door het coronavirus, heeft uw werknemer recht op doorbetaling van zijn loon.

Als een werknemer op advies van de GDD of het RIVM in quarantaine gaat, betaalt u het loon van de werknemer door. In sommige gevallen kunt u dan een Ziektewet-uitkering aanvragen via het UWV.
Mocht uw werknemer bang zijn om besmet te raken en vrijwillig in quarantaine gaan en is deze angst geheel ongegrond? In dat geval is het verdedigbaar dat uw werknemer geen recht heeft op loon, aangezien de reden van het niet werken redelijkerwijs voor eigen rekening komt.

Calamiteitenverlof en Kortdurend zorgverlof
Mocht uw werknemer niet zelf ziek zijn, maar zijn partner of kind wel, heeft hij geen recht op loondoorbetaling bij ziekte. Uw werknemer is immers zelf niet ziek. Echter kan uw werknemer calamiteiten- of kortdurend zorgverlof opnemen. Deze verlofsoorten zijn niet afhankelijk van CAO of arbeidsoverkomst, aangezien deze geregeld zijn via de Wet arbeid en zorg.

Calamiteitenverlof is bedoeld voor spoedeisende, onvoorziene of bijzondere persoonlijke omstandigheden. Door de coronacrisis kan het calamiteitenverlof langer zijn dan normaal, door bijvoorbeeld het plotselinge wegvallen van kinderopvang.

Kortdurend zorgverlof is bedoeld voor het geven van de benodigde zorg voor kind, partner of ouder. Het recht op kortdurend zorgverlof bedraagt per jaar twee keer uw wekelijkse werkduur.

Vakantiedagen
Op basis van de vakantiewetgeving, mag u als werkgever uw werknemers niet verplichten om vakantie op te laten nemen indien er door het coronavirus minder werk is. Er kunnen, mocht dit in de arbeidsovereenkomst of CAO zijn afgesproken, wel min-uren opgebouwd worden. Echter kunt u wel met uw werknemers overleggen over het met akkoord gaan tot opname van vakantie-uren. Gemiddeld hebben we in Nederland aan het eind van het jaar nog 15 verlofdagen “over”. Wellicht is dit een goede gelegenheid tot het afbouwen van deze zogenoemde verlofstuwmeren.

Deze vakantiewetgeving geldt echter niet voor ADV-uren. Welke schriftelijke afspraken heeft u met uw werknemers gemaakt betreffende ADV-uren? Indien er door het coronavirus minder werk voorhanden is, kunt u als werkgever wellicht uw werknemer wel verplichten tot het opnemen van ADV-uren.

De omgekeerde wereld is er nu in de vitale beroepen in de zorgsector. Hier is bijna al het verlof ingetrokken. Schade als gevolg van ingetrokken verlof, denk hierbij aan kosten gemaakt voor een geboekte vakantie, komt voor rekening van de werkgever.

Vragen
Mocht u verdere vragen hebben over bovenstaande regelingen en ziekmeldingen, kunt u eens kijken op de site van het UWV. Het UWV heeft veel gestelde vragen gebundeld en een flowchart gemaakt voor het ziek melden van werknemers.

U kunt ook altijd met uw vragen bij ons terecht. Wij staan voor u klaar en ondersteunen u graag!

Gerelateerde artikelen

Derde steunpakket COVID-19

Lees meer