Home / Nieuws / Advisering en digitalisering financiële gegevens gewenst

Advisering en digitalisering financiële gegevens gewenst

Uitkomsten van de MKB Barometer 2021 van Exact wijzen uit dat de meeste mkb-klanten willen dat hun accountant hen, naast al het administratieve, adviseert over het runnen van een bedrijf. Op de vraag ‘ik verwacht dat mijn accountant mij coacht en adviseert over het runnen van mijn bedrijf’ antwoordt 52% dan ook met ‘ja’.

Volgens Exact zijn klanten over het algemeen tevreden over hun accountant; maar die tevredenheid is afgenomen in vergelijking met eerdere jaren. Klanten zouden graag zien dat accountancies investeren in meer diepgaande kennis van hun marktsector (30%) en snelheid/responsiviteit (22%). Opvallend is dat accountants zich vaak vooral met een goede service en ondersteuning proberen te onderscheiden, terwijl de klant dus feitelijk om meer dan dat vraagt – ze missen de adviserende rol.

Hand in hand hiermee gaat de behoefte aan digitalisering en integratie van softwarepakketten. Hoewel een meerderheid van de klanten online (ofwel digitaal) wil samenwerken, geeft 54% aan hiervoor geen geschikte software te hebben om die samenwerking in te richten. Gevraagd naar de aanpassing die het meest kan bijdragen aan het efficiënter maken van de interne administratie, noemt maar liefst 49% dan ook een betere integratie van administratieve softwarepakketten.

Bovenstaande is in lijn met de visie en werkwijze van VANDAAG, die haar klanten ondersteunt bij het zo optimaal mogelijk inrichten van haar administratieve processen middels geïntegreerde pakketten. De mogelijkheid tot het analyseren van de financiële data en stuurinformatie die hieruit af te leiden valt is onmisbaar. Immers, big data gaat in de nabije toekomst de grootste invloed hebben op de financiële sector. Daarop sorteren we voor: we optimaliseren dataprocessen en -analyses opdat een organisatie zo veel mogelijk datagedreven kan zijn en er efficiënt kan worden gewerkt in termen van tijd en geld. Hoe gestroomlijnder deze processen lopen, des te betrouwbaarder zijn ook de inzichten die uit de data komen.

In lijn met deze ontwikkelingen heeft VANDAAG een dashboard ontwikkeld waarmee de ondernemer alle relevante informatie in één overzicht krijgt. Deze stuurinformatie is essentieel voor een adequate bedrijfsvoering en VANDAAG gebruikt deze, in combinatie met haar relevante marktkennis, voor passend en nuttig advies. Uitgangspunt moet per slot van rekening zijn dat organisaties bezig kunnen zijn met het uitvoeren van hun passie en zo min mogelijk met ondersteunde processen.

Doordat de data dagelijks wordt ververst met Exact Online, ben je zo altijd op de hoogte van de positie van je bedrijf. Hiermee wordt een razendsnelle boekhouding, een van de speerpunten van VANDAAG, nog belangrijker. Van bonnetje tot stuurinformatie in enkele dagen tijd is niet langer wishful thinking; het is de realiteit van VANDAAG.

Benieuwd wat wij hierin voor u kunnen betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact op.

Gerelateerde artikelen

Medewerkertevredenheidsonderzoek

Lees meer

Power BI

Lees meer

ZonMw subsidie implementatie- en opschalingscoaching geopend!

Lees meer