Home / Nieuws / Aanwijzen onder de WKR – opgelet: Belastingdienst voert streng beleid

Aanwijzen onder de WKR – opgelet: Belastingdienst voert streng beleid

In het Handboek Loonheffingen is vorig jaar een versoepeling opgenomen over het aanwijzen als eindheffingsbestanddeel onder de werkkostenregeling (WKR). Ondanks deze versoepeling in het handboek voert de Belastingdienst nog steeds een streng beleid. Wij leggen uit wat er onder de WKR wordt bedoeld met ‘aanwijzen’, om mogelijke discussie te voorkomen.

Onder de WKR is in de hoofdregel iedere vergoeding, verstrekking of ter beschikking stelling van een werkgever aan een werknemer belast loon. Er zijn een aantal uitzonderingen op deze hoofdregel. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van intermediaire kosten, een nihilwaardering, een gerichte vrijstelling of kan een loonbestanddeel ten laste van de vrije ruimte worden gebracht. Bij deze laatste twee opties moet het loonbestanddeel tijdig aangewezen worden als eindheffingsbestanddeel. Een werkgever heeft correct ‘aangewezen’, als uit zijn administratie blijkt dat het loonbestanddeel onder een bepaalde gerichte vrijstelling wordt gebracht of ten laste van de vrije ruimte wordt gebracht. Dit kan onder andere blijken uit de loonstrook, de grootboekrekening of uit het personeelshandboek. Van belang is dat de aanwijzing uiterlijk plaatsvindt op het moment dat de werknemer het loon geniet.

Vorig jaar is in het Handboek een versoepeling opgenomen ten aanzien van de ‘aanwijsverplichting’ voor de WKR. Volgens deze versoepeling gaat de Belastingdienst er in beginsel vanuit dat een loonbestanddeel is aangewezen als eindheffingsbestanddeel als is voldaan aan de voorwaarden die gelden voor een gerichte vrijstelling.

De staatssecretaris stelt echter dat deze versoepeling in de volgende context moet worden geplaatst: de voorziening moet aan de voorwaarden van de gerichte vrijstelling voldoen en de voorziening moet niet tot het individuele loon van de werknemer worden gerekend. Dit betekent dat de Belastingdienst de strenge aanpak bij het aanwijzen van eindheffingsbestanddelen zal blijven handhaven.

Wat betekent dat voor u?

Voorkom discussie met de Belastingdienst over het aanwijzen van een eindheffingsbestanddeel door de voorzieningen tijdig en op de juiste plaats in de WKR-administratie op te nemen. De voorzieningen kunnen onder de gerichte vrijstellingen worden geschaard – mits aan de voorwaarden is voldaan -, ook als je dit per ongeluk niet meteen hebt gedaan.

Hierbij is het dus wel van belang dat de voorziening nog niet tot het individuele loon van de werknemer is gerekend.

Het niet aanwijzen als eindheffingsbestanddeel heeft tot gevolg dat de werkgever wel loonheffingen moet betalen. Deze loonheffingen kun je helaas niet zonder slag of stoot terugvorderen. Regel dit dus direct juist.

Gerelateerde artikelen

MKB kan subsidie aanvragen voor hulp verduurzaming

Lees meer

Vaste onbelaste reiskostenvergoeding bij hybride werken

Lees meer

Vaststelling TVL eerste kwartaal van start

Lees meer