Home / Nieuws / Aanvraagloket zorgbonus geopend

Aanvraagloket zorgbonus geopend

Per 15 juni zijn door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de aanvraagloketten voor de zorgbonus 2021 geopend.

Het aanvragen kan via de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Pgb-budgethouders (Wmo 2015, Jeugdwet, Wlz) kunnen terecht bij het aanvraagloket van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Het aanvragen is mogelijk tot 27 juli, 18.00 uur.

Zorgaanbieders en pgb-budgethouders kunnen voor hun zorgprofessionals dus nu de bonus aanvragen, in ruil voor de enorme inzet die zij (al meer dan een jaar) in de strijd tegen COVID-19 laten zien. De belangrijkste voorwaarde om hiervoor in aanmerking te komen is dat de zorgprofessional in de periode tussen 1 oktober 2020 – 15 juni 2021 een uitzonderlijke prestatie heeft verricht, door onder de COVID-19 omstandigheden zorg te bieden. Het voortzetten van reguliere werkzaamheden, al dan niet in aangepaste vorm, wordt niet gezien als uitzonderlijke prestatie. Het is aan de zorgaanbieder hier een oordeel over te vellen.

Voor de zorgbonus van dit jaar is een totaalbedrag van €720 miljoen beschikbaar gesteld, dat wordt verdeeld over alle goedgekeurde aanvragen. Naar verwachting zal de bonus uitvallen tussen de €200,- en €240,-. Medio oktober, wanneer alle aanvragen zijn beoordeeld, zal het exacte bedrag bekend worden. Uitbetaling zal eind 2021 plaatsvinden.

De bonus kan tevens worden aangevraagd voor derden, zoals schoonmakers, zzp’ers en uitzendkrachten. Ten opzichte van het vorig jaar is de bonusregeling uitgebreid, nu dat hij ook onder meer verloskundigen en fysiotherapeuten omvat. Verdient een zorgprofessional echter meer dan twee keer modaal, dan komt hij niet in aanmerking voor de bonus.

De voorwaarden voor de 2021 bonusregeling zijn grotendeels gelijk aan die van afgelopen jaar. Er zijn twee wijzigingen: allereerst moet de zorgaanbieder verzekeren dat elke zorgprofessional maximaal één bonus krijgt en ten tweede is de bepaling toegevoegd dat aanvragers geen nadere voorwaarden of verplichtingen mogen stellen aan uitkering van de bonus.

Of een zorgprofessional in aanmerking komt voor de zorgbonus, en hoe deze kan worden aangevraagd  staat specifieker beschreven in de handreiking: handreiking DUS-I en handreiking SVB.

Gerelateerde artikelen

Update aanvragen NOW 5 en TVL

Lees meer

Verlenging steunmaatregelen

Lees meer

Waarschuwing voor gevolgen verruiming TVL voor NOW

Lees meer