Home / Nieuws / Aanvraag TVL eerste kwartaal vanaf 15 februari

Aanvraag TVL eerste kwartaal vanaf 15 februari

Vanaf 15 februari 12:00 uur tot 30 april 2021 17:00 uur kunnen zowel mkb-ondernemers als niet mkb-ondernemers een aanvraag doen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het eerste kwartaal van 2021. Dit geldt voor de ondernemers die in het eerste kwartaal van 2021 geraakt worden door de maatregelen die worden genomen tegen het coronavirus.

De bestaande TVL-regeling is flink uitgebreid, daar ook niet mkb-ondernemers de TVL aan kunnen vragen, het subsidiepercentage is verhoogd naar 85% en het minimum- en maximumbedrag zijn verhoogd. De subsidie bedraagt minimaal € 1.500,- en maximaal € 330.000,- voor niet-mkb bedrijven en € 400.000,- voor mkb-bedrijven. Daarnaast is er extra steun voor specifieke sectoren als de detailhandel en de evenementensector.

Om in aanmerking te komen voor de TVL voor het eerste kwartaal van 2021 dient voldaan te worden aan een tweetal voorwaarden:
1. De onderneming dient een omzetverlies van meer dan 30% te hebben in het eerste kwartaal van 2021 in vergelijking met
het eerste kwartaal van 2019;
2. De vaste lasten over het eerste kwartaal van 2021 dienen minimaal € 1.500,- te bedragen.

Onder omzet wordt verstaan alle inkomsten zonder de ontvangen omzetbelasting, voordat de kosten en vaste lasten hierop in mindering worden gebracht. Voor de berekening van de vaste lasten wordt een percentage vaste lasten gebruikt. Dit percentage is het gemiddeld aandeel van de vaste lasten in de omzet in de branche waaronder de onderneming valt en varieert tussen de 4% en de 43%.

Gerelateerde artikelen

NOW 3.2 aanvragen vanaf 15 februari

Lees meer

NOW 3.0

Lees meer

Nieuwe steunregeling TVL (opvolger TOGS)

Lees meer