Home / Nieuws / Aanbestedings-procedures- en regels

Aanbestedings-procedures- en regels

Door de veranderingen in het Nederlandse zorgstelsel wordt u als zorgaanbieder steeds meer geconfronteerd met aanbestedingsprocedures- en regels. Met betrekking tot de aanbestedingsprocedures zien we dat zich verschillende trends hebben ontwikkeld in het sociaal domein. Als zorgaanbieder dient aan steeds meer eisen voldaan te worden, welke ook aangetoond moeten kunnen worden.

Door de veranderingen in het Nederlandse zorgstelsel wordt u als zorgaanbieder steeds meer geconfronteerd met aanbestedingsprocedures- en regels. Over de afgelopen jaren hebben zich verschillende trends ontwikkeld met betrekking tot aanbestedingsprocedures in het sociaal domein waaronder; continue afsplitsingen en samenvoegingen van samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, terugkerende budgetplafonds, gedifferentieerde tarieven, hogere geschiktheidseisen en strengere selectiecriteria en/of gunningscriteria die toezien op de kwaliteit van dienstverlening. U als zorgaanbieder dient aan steeds meer vastgelegde eisen te voldoen en moet dit bovendien aantoonbaar kunnen maken. Daarnaast wordt er door de verschillende gemeenten en regio’s continu informatie opgevraagd en moet u zich periodiek verantwoorden voor geleverde zorg- en diensten. Ook de zorgkantoren stellen strenge eisen voordat zij contracten aangaan met zorgaanbieders.

De continue veranderingen in het zorginkoopproces zorgt ervoor dat de administratieve druk steeds verder oploopt. VANDAAG kan u ondersteunen bij de zorginkoop van alle financieringsvormen. Hierbij structuren onze specialisten de onderliggende documenten, kunnen zij ondersteunen bij het doorlopen van de procedure en stellen zij de benodigde documenten op. Bovendien biedt VANDAAG contractanalyses op maat, welke inzicht verschaffen in de verschillende afspraken, eisen en deadlines van gegunde contracten.

Indien u graag vrijblijvend meer informatie ontvangt over de veranderingen in het Nederlandse zorgstelsel omtrent de aanbestedingsprocedures- en regels, kunt u contact opnemen met Anouk van der Linden.

Gerelateerde artikelen

NTA 7516 – Wat is dat eigenlijk?

Lees meer