Home / MKB / Sectoren / Startups en scale-ups

Startups en scale-ups

Startups en scale-ups hebben andere behoeften dan 'reguliere' ondernemingen. Startups hebben een innovatief product en/of dienst ontwikkeld. Door het vernieuwende karakter is 'de markt' nog niet helemaal helder in beeld. Daarnaast is er binnen start-ups vaak sprake van beginnend ondernemerschap.

Om de eerste stappen op de markt te zetten is er vaak ook financiering nodig. VANDAAG heeft ruime ervaring met het succesvol begeleiden van start-ups. Wij kennen de wegen naar financiering en ondersteunen bij het realiseren van financierbare plannen. Daarnaast ondersteunen we bij het optimaal inrichten en uitvoeren van de administratieve processen. Goed cashflow management is essentieel om door de eerste moeilijke fases heen te komen.

Scale-ups hebben hun eigen uitdagingen. Een scale-up heeft haar marktpotentie al bewezen. Echter de groeien naar een volgende fase brengt de nodige uitdagingen mee. Groei kost geld en goed cashflowmanagement is essentieel om de ambitieuze doelen te realiseren. Groei zorgt er verder voor dat er andere vaardigheden van de ondernemers geëist worden. VANDAAG geeft vorm aan actief cashflowmanagement, zorgt voor actuele managementinformatie en helpt bij de persoonlijke doorontwikkeling van de ondernemers.

Voor de juiste ondersteuning van startups en scale-ups heeft VANDAAG samen met Bizzdom het Business Roadmaps programma ontwikkeld. Meer informatie hierover is te vinden op www.businessroadmaps.biz