Home / MKB / Sectoren

Sectoren

Het midden- en kleinbedrijf is zeer breed. Er bestaan veel verschillende typen ondernemers en ondernemingen die actief zijn in verschillende sectoren. Binnen onze organisatie focussen bepaalde specialisten zich op specifieke sectoren. Hierdoor bezitten zij specifieke kennis over de kengetallen en zicht op kansen en bedreigingen binnen die sectoren.

Sectoren

Zakelijke dienstverlening

Bij ondernemen in de zakelijke dienstverlening staan uw medewerkers centraal. Zij zijn het belangrijkste kapitaal van uw organisatie. Het optimaal inrichten van uw organisatie is essentieel voor het realiseren van ambities.

Lees meer

Retail

De retailsector ondergaat grote veranderingen. Winkelstraten lopen leeg en steeds meer wordt online gekocht. Om te kunnen blijven concurreren is het essentieel dat de juiste mix tussen offline en online gevonden wordt en processen optimaal geautomatiseerd worden.

Lees meer

Bouwnijverheid

Ondernemers binnen de bouw hebben hun interesses en prioriteiten meestal ergens anders liggen dan bij het voeren van hun administratie. Ze zijn veel liever bezig met het realiseren van mooie projecten. Een goede administratie is echter essentieel om continuïteit van het bedrijf te kunnen waarborgen.

Lees meer

Landbouw

De grote hoeveelheid wet- en regelgeving binnen de agrarische sector maakt het ondernemen in deze markt niet altijd even gemakkelijk. De lage marges zorgen ervoor dat interne processen optimaal ingericht zijn en er gestuurd kan worden op basis van actuele informatie.

Lees meer

Leisure

Ondernemen in de vrijetijdsindustrie is uitdagend. De markt is dynamisch en er komen met regelmaat nieuwe bedrijven bij. Het is van groot belang om trends in de gaten te houden en de interne organisatie zo optimaal mogelijk in te richten.

Lees meer