Home / MKB / Diensten / Personeelsadministatie

Personeelsadministatie

Een correcte personeelsadministratie is van groot belang om andere bedrijfsprocessen soepel te laten lopen. Naast de correcte en tijdige verloning van uw medewerkers is het juist registreren van de gewerkte uren essentieel voor declaratie en facturatie.

Optimale inrichting

Het optimaal inrichten van uw personeelsadministratie is van groot belang bij het tevreden houden van uw medewerkers. Onze specialisten richten uw personeelsadministratie zo optimaal mogelijk in. Hierbij dient deze naadloos aan te sluiten bij uw plannings- en urenregistratiesysteem. Ook wordt er bij voorkeur een directe koppeling gerealiseerd met uw financiële administratie. Op deze wijze wordt de administratieve tijd en de kans op (menselijke) fouten geminimaliseerd.

Optimale uitvoering

Het ‘draaien’ van de loonstroken is een maandelijks terugkerende activiteit. Het is van groot belang dat dit secuur gebeurt omdat dit anders leidt tot ontevreden medewerkers. Doordat wij de processen zo optimaal mogelijk automatiseren verkleinen we de kansen op fouten. Onze specialisten van de loonadministratie controleren de resultaten van dit proces en geven dan de loonstroken vrij. Betaling van de lonen en loonbelasting kan heel eenvoudig via de betaalbestanden die wij voor u klaar zetten. Verder verwerken onze specialisten van de loonadministratie ook alle personeelsmutaties. Deze mutaties kunnen aangeleverd worden via het personeelsportaal dat wij gebruiken. Dit alles leidt tot een soepel lopend verloningsproces.

Kennis CAO

Onze specialisten van de personeelsadministratie hebben actuele kennis en kunde van wetgeving en CAO’s binnen alle relevante sectoren. Zij zorgen dat u voldoet aan alle essentiële elementen.

Arbeidscontracten en andere documenten

Onze loonadministratiespecialisten kunnen ook alle documenten opstellen en aanleveren die nodig zijn voor mutaties binnen uw personeelsbestand. Wij beschikken over juridisch getoetste standaarddocumenten die aangepast kunnen worden aan uw specifieke situatie.

Proactief advies

Op basis van uw personeelsadministratie voorzien onze specialisten u gevraagd en ongevraagd van advies. Zij signaleren mogelijkheden en knelpunten en pakken dit proactief met u op.

Ondernemer-schap

Strategisch advies

Business development

Financieel advies

Business control

Financiële administratie

Personeels-administratie

Proces-optimalisatie

Personeels-advies

Kwaliteits-advies

Strategisch advies

We leven in turbulente tijden. In de omgeving van uw organisatie doen zich constant ontwikkelingen voor die van invloed (kunnen) zijn op uw business. U dient op een dynamische wijze bezig te zijn met de strategie van uw bedrijf.

VANDAAG beschikt over ervaren strategisch adviseurs die u kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen van strategisch beleid en nodige organisatieveranderingen.
Lees meer

Business development

Als ondernemer heeft u met regelmaat nieuwe ideeën om uw huidige business uit te breiden of nieuwe markten te betreden. Het goed uitwerken van deze ideeën tot concrete business cases is essentieel om de succeskans te vergroten.

De business developers van VANDAAG hebben ruime ervaring met het ontwikkelen en onderbouwen van innovatieve ideeën naar concrete business.
Business development

Financieel advies

Als ondernemer moet u vaak beslissingen nemen over de aanschaf van nieuwe bedrijfsmiddelen, het aannemen van extra medewerkers et cetera. Daarnaast zijn er regelmatig fiscale vraagstukken die uw aandacht behoeven.

De financieel en fiscaal adviseurs van VANDAAG helpen u bij het maken van beslissingen. Zij voorzien u verder proactief van advies waarmee u onderbouwd beslissingen kunt nemen.
Lees meer

Business control

Om uw ondernemende ambities te realiseren is het van groot belang om 'in control' over uw interne organisatie te zijn. U dient continu de kernprestatie indicatoren in beeld te hebben.

De business controllers van VANDAAG zorgen ervoor dat u altijd actuele stuurinformatie heeft. Zij bewaken de cruciale processen en voorzien u proactief van advies.
Lees meer

Financiële administratie

Het voeren van een deugdelijke financiële administratie is een wettelijke verplichting voor iedere organisatie. Daarnaast biedt een actuele administratie u continu inzicht in de (financiële) stand van zaken binnen uw organisatie.

VANDAAG neemt het overgrote gedeelte van uw financiële administratie uit handen. Onze specialisten zorgen ervoor dat deze altijd actueel en correct is.
Lees meer

Personeels-administratie

Een correcte personeelsadministratie is van groot belang om andere bedrijfsprocessen soepel te laten lopen. Naast de correcte en tijdige verloning van uw medewerkers is het juist registreren van de gewerkte uren essentieel voor declaratie en facturatie.

De specialisten van VANDAAG zorgen voor een optimale inrichting, uitvoering en controle van uw personeelsadministratie. Verder voorzien ze u gevraagd en ongevraagd van advies.
Lees meer

Proces-optimalisatie

Om goed te kunnen concurreren is het essentieel dat uw organisatie zo efficiënt mogelijk is ingericht. Hierbij speelt automatisering tegenwoordig een cruciale rol.

VANDAAG gelooft dat de nieuwe technologieën ervoor zorgen dat organisaties zo slank mogelijk ingericht kunnen worden. Onze specialisten analyseren uw huidige processen kritisch, signaleren de verbeterkansen en realiseren samen met u de procesverbeteringen.
Lees meer

Personeels-advies

De mensen in de organisatie zijn de belangrijkste factor voor succes. Goed personeelsmanagement zorgt ervoor dat de juiste nieuwe medewerkers worden aangetrokken, essentiële medewerkers worden behouden en een leer- en presteercultuur ontstaat.

VANDAAG ondersteunt u bij het optimaal inrichten van uw organisatie, waardoor uw medewerkers kunnen excelleren en u aantrekkelijk bent voor potentiële medewerkers.
Lees meer

Kwaliteits-advies

Aan organisaties worden hoge eisen gesteld op het gebied van kwaliteit en informatiebeveiliging. Het is dan ook essentieel dat u een goed werkend kwaliteitsmanagement- en informatiebeveiligingssysteem binnen uw organisatie hebt.

VANDAAG ondersteunt u bij het opzetten, implementeren en onderhouden van een passend systeem bij uw organisatie. Hierbij ligt de focus op continue verbetering.
Lees meer