Home / MKB / Diensten / Kwaliteitsadvies

Kwaliteitsadvies

Aan organisaties worden hoge eisen gesteld op het gebied van kwaliteit en informatiebeveiliging. Het is dan ook essentieel dat u een goed werkend kwaliteitsmanagement-, en informatiebeveiligingssysteem binnen uw organisatie heeft.

Implementeren kwaliteits- en informatiebeveiligingsmanagement

Onze specialistische adviseurs ondersteunen bij het implementeren van uw kwaliteits- en informatiebeveiligingsmanagement. Zij hebben gerichte kennis van wet- en regelgeving en verschillende kwaliteits- en informatiebeveiligingsnormen zoals ISO 9001 en ISO 27001. Ze richten uw kwaliteits- en informatiebeveiligingsmanagementsysteem op een praktische manier in.

Behalen kwaliteits- en informatiebeveiligingskeurmerk

Om een kwaliteits- en informatiebeveiligingskeurmerk te behalen dient u door een derde partij te worden ge-audit. Onze specialisten bereiden uw organisatie voor op deze audit en zijn op de audit-dag(en) aanwezig om u te ondersteunen.

Parttime kwaliteitsmanager

Veel organisaties hebben zelf geen kwaliteitsmanager in dienst omdat de werkzaamheden relatief beperkt zijn. Hierdoor komen de taken vaak terecht bij de ondernemer zelf of andere medewerkers. Vanwege het ontbreken van specialistische kennis en tijd loopt u het risico dat de Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cyclus niet goed of volledig doorlopen wordt. Hierdoor zorgt de jaarlijkse externe audit voor veel stress binnen de organisatie. VANDAAG lost dit op door een kwaliteitsmanager op abonnements- of interim basis  ter beschikking te stellen. Deze specialist zorgt ervoor dat gedurende het jaar alle stappen uit de kwaliteitsjaarplanning worden gerealiseerd. Onze kwaliteitsmanager leidt het maandelijks kwaliteitsoverleg en zet samen met u de benodigde activiteiten uit. Hiermee heeft u altijd grip op de geleverde kwaliteit binnen uw organisatie.

Ondernemer-schap

Strategisch advies

Business development

Financieel advies

Business control

Financiële administratie

Personeels-administratie

Proces-optimalisatie

Personeels-advies

Kwaliteits-advies

Strategisch advies

We leven in turbulente tijden. In de omgeving van uw organisatie doen zich constant ontwikkelingen voor die van invloed (kunnen) zijn op uw business. U dient op een dynamische wijze bezig te zijn met de strategie van uw bedrijf.

VANDAAG beschikt over ervaren strategisch adviseurs die u kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen van strategisch beleid en nodige organisatieveranderingen.
Lees meer

Business development

Als ondernemer heeft u met regelmaat nieuwe ideeën om uw huidige business uit te breiden of nieuwe markten te betreden. Het goed uitwerken van deze ideeën tot concrete business cases is essentieel om de succeskans te vergroten.

De business developers van VANDAAG hebben ruime ervaring met het ontwikkelen en onderbouwen van innovatieve ideeën naar concrete business.
Business development

Financieel advies

Als ondernemer moet u vaak beslissingen nemen over de aanschaf van nieuwe bedrijfsmiddelen, het aannemen van extra medewerkers et cetera. Daarnaast zijn er regelmatig fiscale vraagstukken die uw aandacht behoeven.

De financieel en fiscaal adviseurs van VANDAAG helpen u bij het maken van beslissingen. Zij voorzien u verder proactief van advies waarmee u onderbouwd beslissingen kunt nemen.
Lees meer

Business control

Om uw ondernemende ambities te realiseren is het van groot belang om 'in control' over uw interne organisatie te zijn. U dient continu de kernprestatie indicatoren in beeld te hebben.

De business controllers van VANDAAG zorgen ervoor dat u altijd actuele stuurinformatie heeft. Zij bewaken de cruciale processen en voorzien u proactief van advies.
Lees meer

Financiële administratie

Het voeren van een deugdelijke financiële administratie is een wettelijke verplichting voor iedere organisatie. Daarnaast biedt een actuele administratie u continu inzicht in de (financiële) stand van zaken binnen uw organisatie.

VANDAAG neemt het overgrote gedeelte van uw financiële administratie uit handen. Onze specialisten zorgen ervoor dat deze altijd actueel en correct is.
Lees meer

Personeels-administratie

Een correcte personeelsadministratie is van groot belang om andere bedrijfsprocessen soepel te laten lopen. Naast de correcte en tijdige verloning van uw medewerkers is het juist registreren van de gewerkte uren essentieel voor declaratie en facturatie.

De specialisten van VANDAAG zorgen voor een optimale inrichting, uitvoering en controle van uw personeelsadministratie. Verder voorzien ze u gevraagd en ongevraagd van advies.
Lees meer

Proces-optimalisatie

Om goed te kunnen concurreren is het essentieel dat uw organisatie zo efficiënt mogelijk is ingericht. Hierbij speelt automatisering tegenwoordig een cruciale rol.

VANDAAG gelooft dat de nieuwe technologieën ervoor zorgen dat organisaties zo slank mogelijk ingericht kunnen worden. Onze specialisten analyseren uw huidige processen kritisch, signaleren de verbeterkansen en realiseren samen met u de procesverbeteringen.
Lees meer

Personeels-advies

De mensen in de organisatie zijn de belangrijkste factor voor succes. Goed personeelsmanagement zorgt ervoor dat de juiste nieuwe medewerkers worden aangetrokken, essentiële medewerkers worden behouden en een leer- en presteercultuur ontstaat.

VANDAAG ondersteunt u bij het optimaal inrichten van uw organisatie, waardoor uw medewerkers kunnen excelleren en u aantrekkelijk bent voor potentiële medewerkers.
Lees meer

Kwaliteits-advies

Aan organisaties worden hoge eisen gesteld op het gebied van kwaliteit en informatiebeveiliging. Het is dan ook essentieel dat u een goed werkend kwaliteitsmanagement- en informatiebeveiligingssysteem binnen uw organisatie hebt.

VANDAAG ondersteunt u bij het opzetten, implementeren en onderhouden van een passend systeem bij uw organisatie. Hierbij ligt de focus op continue verbetering.
Lees meer