Home / MKB / Diensten / Financiële administratie

Financiële administratie

Het voeren van een deugdelijke financiële administratie is een wettelijke verplichting. Veel organisaties benaderen hun financiële administratie ook op deze wijze, 'het is een noodzakelijk kwaad'. In onze ogen is de financiële administratie echter een zeer belangrijke informatiebron. Deze bron heeft echter alleen waarde als deze continu actueel is.

Overstappen met uw financiële administratie

Op zoek naar grip op uw financiële administratie en continu inzicht in de belangrijkste prestatie indicatoren van uw organisatie?

Bereken uw voordeel!

Optimale inrichting

VANDAAG is gespecialiseerd in het optimaal inrichten en uitvoeren van financiële administraties. Vanuit onze specialistische kennis zorgen wij ervoor dat uw administratieve organisatie voldoet aan de gestelde standaarden binnen uw branche. VANDAAG gelooft in het zo slank mogelijk inrichten van de administratieve organisatie. Dit doen we door optimale automatisering. Binnen onze organisatie maken wij gebruik van de software van ExactOnline. Zij zijn leidend op het gebied van robotic accounting. Door het slim inzetten van deze software besparen wij tijd en geld bij de uitvoering van uw financiële administratie. Daarnaast kijken wij ook naar andere software die u gebruikt binnen uw organisatie. U kunt hierbij denken aan kassasystemen, webshops, ERP-systemen en dergelijke. Wanneer zij input leveren aan de financiële administratie dan kijken wij of het gekoppeld kan worden aan ExactOnline. Door deze koppelingen besparen wij tijd en voorkomen we (menselijke) fouten.

Optimale uitvoering

Het continu actueel houden van uw financiële administratie is essentieel om grip te houden op de resultaten van uw organisatie. Onze specialisten van de financiële administratie controleren dagelijks de (automatische) boekingen in uw financiële administratie. Hierdoor zijn de cijfers altijd actueel. Deze cijfers zijn het fundament van ons proactieve advies waardoor u, gedurende het boekjaar, kunt bijsturen. Het geeft u grip op de (financiële) prestaties van uw organisatie.

Btw-aangiften

Door het continu actueel houden van de administratie is de afwikkeling van de Btw-aangiften geen grote opgave meer. Omdat (bijna) alle gegevens al aanwezig zijn in uw digitale administratie hoeft u zich hier niet meer druk om te maken. Wij regelen het aan de achterkant allemaal voor u. U ontvangt maandelijks, per kwartaal of jaarlijks een overzicht met de te betalen of te ontvangen Btw. U kunt het te betalen bedrag simpel via het systeem betalen of rustig afwachten totdat u het te ontvangen bedrag op uw bank binnen krijgt.

Jaarrekening en aangiften

Omdat we de financiële administratie het hele jaar actueel houden, kunnen we na de afronding van het boekjaar in een kort tijdsbestek uw jaarrekening opstellen. Concreet houdt dit in dat wij in staat zijn om in de eerste helft van het nieuwe boekjaar alle jaarrekeningen op te leveren van onze klanten. U hoeft niet meer langer te wachten op uw cijfers. Op basis van de jaarrekening doen we ook de benodigde aangiften bij de Belastingdienst (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting) en eventueel de aanlevering bij de Kamer van Koophandel. Hiermee voldoet u aan alle wettelijke eisen op dit gebied.

Stuurinformatie

Door onze werkwijze zijn wij in staat om u constant inzicht te geven in de (financiële) prestaties van uw bedrijf. Voor de standaardvariabelen maken we gebruik van de dashboards die in Exact gebouwd zijn. Wilt u echter specifiekere informatie of informatie combineren uit andere softwarepakketten die u gebruikt, kunnen wij u voorzien van specifieke dashboards in Microsoft Power BI.

Ondernemer-schap

Strategisch advies

Business development

Financieel advies

Business control

Financiële administratie

Personeels-administratie

Proces-optimalisatie

Personeels-advies

Kwaliteits-advies

Strategisch advies

We leven in turbulente tijden. In de omgeving van uw organisatie doen zich constant ontwikkelingen voor die van invloed (kunnen) zijn op uw business. U dient op een dynamische wijze bezig te zijn met de strategie van uw bedrijf.

VANDAAG beschikt over ervaren strategisch adviseurs die u kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen van strategisch beleid en nodige organisatieveranderingen.
Lees meer

Business development

Als ondernemer heeft u met regelmaat nieuwe ideeën om uw huidige business uit te breiden of nieuwe markten te betreden. Het goed uitwerken van deze ideeën tot concrete business cases is essentieel om de succeskans te vergroten.

De business developers van VANDAAG hebben ruime ervaring met het ontwikkelen en onderbouwen van innovatieve ideeën naar concrete business.
Business development

Financieel advies

Als ondernemer moet u vaak beslissingen nemen over de aanschaf van nieuwe bedrijfsmiddelen, het aannemen van extra medewerkers et cetera. Daarnaast zijn er regelmatig fiscale vraagstukken die uw aandacht behoeven.

De financieel en fiscaal adviseurs van VANDAAG helpen u bij het maken van beslissingen. Zij voorzien u verder proactief van advies waarmee u onderbouwd beslissingen kunt nemen.
Lees meer

Business control

Om uw ondernemende ambities te realiseren is het van groot belang om 'in control' over uw interne organisatie te zijn. U dient continu de kernprestatie indicatoren in beeld te hebben.

De business controllers van VANDAAG zorgen ervoor dat u altijd actuele stuurinformatie heeft. Zij bewaken de cruciale processen en voorzien u proactief van advies.
Lees meer

Financiële administratie

Het voeren van een deugdelijke financiële administratie is een wettelijke verplichting voor iedere organisatie. Daarnaast biedt een actuele administratie u continu inzicht in de (financiële) stand van zaken binnen uw organisatie.

VANDAAG neemt het overgrote gedeelte van uw financiële administratie uit handen. Onze specialisten zorgen ervoor dat deze altijd actueel en correct is.
Lees meer

Personeels-administratie

Een correcte personeelsadministratie is van groot belang om andere bedrijfsprocessen soepel te laten lopen. Naast de correcte en tijdige verloning van uw medewerkers is het juist registreren van de gewerkte uren essentieel voor declaratie en facturatie.

De specialisten van VANDAAG zorgen voor een optimale inrichting, uitvoering en controle van uw personeelsadministratie. Verder voorzien ze u gevraagd en ongevraagd van advies.
Lees meer

Proces-optimalisatie

Om goed te kunnen concurreren is het essentieel dat uw organisatie zo efficiënt mogelijk is ingericht. Hierbij speelt automatisering tegenwoordig een cruciale rol.

VANDAAG gelooft dat de nieuwe technologieën ervoor zorgen dat organisaties zo slank mogelijk ingericht kunnen worden. Onze specialisten analyseren uw huidige processen kritisch, signaleren de verbeterkansen en realiseren samen met u de procesverbeteringen.
Lees meer

Personeels-advies

De mensen in de organisatie zijn de belangrijkste factor voor succes. Goed personeelsmanagement zorgt ervoor dat de juiste nieuwe medewerkers worden aangetrokken, essentiële medewerkers worden behouden en een leer- en presteercultuur ontstaat.

VANDAAG ondersteunt u bij het optimaal inrichten van uw organisatie, waardoor uw medewerkers kunnen excelleren en u aantrekkelijk bent voor potentiële medewerkers.
Lees meer

Kwaliteits-advies

Aan organisaties worden hoge eisen gesteld op het gebied van kwaliteit en informatiebeveiliging. Het is dan ook essentieel dat u een goed werkend kwaliteitsmanagement- en informatiebeveiligingssysteem binnen uw organisatie hebt.

VANDAAG ondersteunt u bij het opzetten, implementeren en onderhouden van een passend systeem bij uw organisatie. Hierbij ligt de focus op continue verbetering.
Lees meer