Home / MKB / Diensten / Financieel en fiscaal advies

Financieel en fiscaal advies

Als ondernemer moet u vaak financiële keuzes maken. Omdat de financiële middelen meestal niet onbeperkt zijn kan dit leiden tot dilemma’s. Onze financieel en fiscaal specialisten kunnen u verder helpen met uw vraagstukken.

Juridische structuren

Het kiezen van de juiste juridische structuur voor uw bedrijf hangt samen met drie belangrijke elementen. Ten eerste de risico’s die verbonden zijn aan uw bedrijfsactiviteiten. Indien de risico’s, bijvoorbeeld op het gebied van persoonlijke aansprakelijkheid, te groot zijn, kan het van belang zijn om te kiezen voor een rechtsvorm die niet direct vasthangt aan u als ‘natuurlijk persoon’. Ten tweede de afdracht van gelden aan de Belastingdienst. De financiële aantrekkelijkheid van de rechtsvorm hangt samen met de gerealiseerde omzetten. Onze fiscaal specialisten voorzien u van maatwerkadvies waarbij de verschillende belangen worden gewogen. Tot slot is ‘de wijze waarop u bij derden (klanten, partners etc.) aan tafel zit’ een belangrijk element. Er wordt vaak door deze partijen anders aangekeken tegen een BV dan tegen een eenmanszaak of VOF.

Financiële exploitatie en liquiditeit

Vanuit de dagelijkse business worden er kosten gemaakt en investeringen gedaan. Onze financieel specialisten adviseren u laagdrempelig over de keuzes die u op dit vlak heeft. Hierbij kijken we continu naar wat financieel en fiscaal voor u het meeste voordeel oplevert.

Opstellen financieringsplannen

Om uw ondernemende doelstellingen te realiseren heeft u soms extern kapitaal nodig. Het opstellen van een investerings- en financieringsbegroting is daarbij meestal noodzakelijk. Onze financieel specialisten kunnen dit voor u doen. Verder kunnen zij u adviseren welke financieringsmogelijkheden er zijn en welke het beste past bij uw financieringsvraag en bedrijfssituatie.

Overdracht en overname

Er kunnen situaties zijn waarbij u (gedeeltelijk) uit uw bedrijf wilt stappen. U wilt bijvoorbeeld uw bedrijf overdragen aan uw kind(eren) of aan een externe partij. Onze specialistische adviseurs kunnen u volledig begeleiden in dit traject. Zij brengen de financiële en fiscale gevolgen in beeld en adviseren u over de wijze waarop u het beste de stap kunt zetten.

Ondernemer-schap

Strategisch advies

Business development

Financieel advies

Business control

Financiële administratie

Personeels-administratie

Proces-optimalisatie

Personeels-advies

Kwaliteits-advies

Strategisch advies

We leven in turbulente tijden. In de omgeving van uw organisatie doen zich constant ontwikkelingen voor die van invloed (kunnen) zijn op uw business. U dient op een dynamische wijze bezig te zijn met de strategie van uw bedrijf.

VANDAAG beschikt over ervaren strategisch adviseurs die u kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen van strategisch beleid en nodige organisatieveranderingen.
Lees meer

Business development

Als ondernemer heeft u met regelmaat nieuwe ideeën om uw huidige business uit te breiden of nieuwe markten te betreden. Het goed uitwerken van deze ideeën tot concrete business cases is essentieel om de succeskans te vergroten.

De business developers van VANDAAG hebben ruime ervaring met het ontwikkelen en onderbouwen van innovatieve ideeën naar concrete business.
Business development

Financieel advies

Als ondernemer moet u vaak beslissingen nemen over de aanschaf van nieuwe bedrijfsmiddelen, het aannemen van extra medewerkers et cetera. Daarnaast zijn er regelmatig fiscale vraagstukken die uw aandacht behoeven.

De financieel en fiscaal adviseurs van VANDAAG helpen u bij het maken van beslissingen. Zij voorzien u verder proactief van advies waarmee u onderbouwd beslissingen kunt nemen.
Lees meer

Business control

Om uw ondernemende ambities te realiseren is het van groot belang om 'in control' over uw interne organisatie te zijn. U dient continu de kernprestatie indicatoren in beeld te hebben.

De business controllers van VANDAAG zorgen ervoor dat u altijd actuele stuurinformatie heeft. Zij bewaken de cruciale processen en voorzien u proactief van advies.
Lees meer

Financiële administratie

Het voeren van een deugdelijke financiële administratie is een wettelijke verplichting voor iedere organisatie. Daarnaast biedt een actuele administratie u continu inzicht in de (financiële) stand van zaken binnen uw organisatie.

VANDAAG neemt het overgrote gedeelte van uw financiële administratie uit handen. Onze specialisten zorgen ervoor dat deze altijd actueel en correct is.
Lees meer

Personeels-administratie

Een correcte personeelsadministratie is van groot belang om andere bedrijfsprocessen soepel te laten lopen. Naast de correcte en tijdige verloning van uw medewerkers is het juist registreren van de gewerkte uren essentieel voor declaratie en facturatie.

De specialisten van VANDAAG zorgen voor een optimale inrichting, uitvoering en controle van uw personeelsadministratie. Verder voorzien ze u gevraagd en ongevraagd van advies.
Lees meer

Proces-optimalisatie

Om goed te kunnen concurreren is het essentieel dat uw organisatie zo efficiënt mogelijk is ingericht. Hierbij speelt automatisering tegenwoordig een cruciale rol.

VANDAAG gelooft dat de nieuwe technologieën ervoor zorgen dat organisaties zo slank mogelijk ingericht kunnen worden. Onze specialisten analyseren uw huidige processen kritisch, signaleren de verbeterkansen en realiseren samen met u de procesverbeteringen.
Lees meer

Personeels-advies

De mensen in de organisatie zijn de belangrijkste factor voor succes. Goed personeelsmanagement zorgt ervoor dat de juiste nieuwe medewerkers worden aangetrokken, essentiële medewerkers worden behouden en een leer- en presteercultuur ontstaat.

VANDAAG ondersteunt u bij het optimaal inrichten van uw organisatie, waardoor uw medewerkers kunnen excelleren en u aantrekkelijk bent voor potentiële medewerkers.
Lees meer

Kwaliteits-advies

Aan organisaties worden hoge eisen gesteld op het gebied van kwaliteit en informatiebeveiliging. Het is dan ook essentieel dat u een goed werkend kwaliteitsmanagement- en informatiebeveiligingssysteem binnen uw organisatie hebt.

VANDAAG ondersteunt u bij het opzetten, implementeren en onderhouden van een passend systeem bij uw organisatie. Hierbij ligt de focus op continue verbetering.
Lees meer