Passie omzetten in waardevol ondernemen!

Onze werkwijze

Business partner

VANDAAG is de business partner die u integraal ondersteunt bij het realiseren van ambities en het grip houden op uw organisatie.

 

Onze krachten:

  • Vaste prijzen voor transparante dienstverlening;
  • Integrale kennis van uw bedrijfsvoering;
  • Continu actuele stuurinformatie;
  • Proactief advies op basis van actuele feiten.
Bereken uw voordeel!
“Ondernemen vanuit een startup met internationale ambities is zeer uitdagend. Ik ben blij dat dat VANDAAG altijd naast ons heeft gestaan bij de ontwikkeling van ons bedrijf. ” – Paul Venner - CEO Ultimateinstability B.V.
Ondernemer-schap

Strategisch advies

Business development

Financieel advies

Business control

Financiële administratie

Personeels-administratie

Proces-optimalisatie

Personeels-advies

Kwaliteits-advies

Strategisch advies

We leven in turbulente tijden. In de omgeving van uw organisatie doen zich constant ontwikkelingen voor die van invloed (kunnen) zijn op uw business. U dient op een dynamische wijze bezig te zijn met de strategie van uw bedrijf.

VANDAAG beschikt over ervaren strategisch adviseurs die u kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen van strategisch beleid en nodige organisatieveranderingen.
Lees meer

Business development

Als ondernemer heeft u met regelmaat nieuwe ideeën om uw huidige business uit te breiden of nieuwe markten te betreden. Het goed uitwerken van deze ideeën tot concrete business cases is essentieel om de succeskans te vergroten.

De business developers van VANDAAG hebben ruime ervaring met het ontwikkelen en onderbouwen van innovatieve ideeën naar concrete business.
Business development

Financieel advies

Als ondernemer moet u vaak beslissingen nemen over de aanschaf van nieuwe bedrijfsmiddelen, het aannemen van extra medewerkers et cetera. Daarnaast zijn er regelmatig fiscale vraagstukken die uw aandacht behoeven.

De financieel en fiscaal adviseurs van VANDAAG helpen u bij het maken van beslissingen. Zij voorzien u verder proactief van advies waarmee u onderbouwd beslissingen kunt nemen.
Lees meer

Business control

Om uw ondernemende ambities te realiseren is het van groot belang om 'in control' over uw interne organisatie te zijn. U dient continu de kernprestatie indicatoren in beeld te hebben.

De business controllers van VANDAAG zorgen ervoor dat u altijd actuele stuurinformatie heeft. Zij bewaken de cruciale processen en voorzien u proactief van advies.
Lees meer

Financiële administratie

Het voeren van een deugdelijke financiële administratie is een wettelijke verplichting voor iedere organisatie. Daarnaast biedt een actuele administratie u continu inzicht in de (financiële) stand van zaken binnen uw organisatie.

VANDAAG neemt het overgrote gedeelte van uw financiële administratie uit handen. Onze specialisten zorgen ervoor dat deze altijd actueel en correct is.
Lees meer

Personeels-administratie

Een correcte personeelsadministratie is van groot belang om andere bedrijfsprocessen soepel te laten lopen. Naast de correcte en tijdige verloning van uw medewerkers is het juist registreren van de gewerkte uren essentieel voor declaratie en facturatie.

De specialisten van VANDAAG zorgen voor een optimale inrichting, uitvoering en controle van uw personeelsadministratie. Verder voorzien ze u gevraagd en ongevraagd van advies.
Lees meer

Proces-optimalisatie

Om goed te kunnen concurreren is het essentieel dat uw organisatie zo efficiënt mogelijk is ingericht. Hierbij speelt automatisering tegenwoordig een cruciale rol.

VANDAAG gelooft dat de nieuwe technologieën ervoor zorgen dat organisaties zo slank mogelijk ingericht kunnen worden. Onze specialisten analyseren uw huidige processen kritisch, signaleren de verbeterkansen en realiseren samen met u de procesverbeteringen.
Lees meer

Personeels-advies

De mensen in de organisatie zijn de belangrijkste factor voor succes. Goed personeelsmanagement zorgt ervoor dat de juiste nieuwe medewerkers worden aangetrokken, essentiële medewerkers worden behouden en een leer- en presteercultuur ontstaat.

VANDAAG ondersteunt u bij het optimaal inrichten van uw organisatie, waardoor uw medewerkers kunnen excelleren en u aantrekkelijk bent voor potentiële medewerkers.
Lees meer

Kwaliteits-advies

Aan organisaties worden hoge eisen gesteld op het gebied van kwaliteit en informatiebeveiliging. Het is dan ook essentieel dat u een goed werkend kwaliteitsmanagement- en informatiebeveiligingssysteem binnen uw organisatie hebt.

VANDAAG ondersteunt u bij het opzetten, implementeren en onderhouden van een passend systeem bij uw organisatie. Hierbij ligt de focus op continue verbetering.
Lees meer

Sectoren

Startups en scale-ups

Startups en scale-ups hebben andere behoeften dan 'reguliere' ondernemingen. Deze bedrijven beschikken over innovatieve producten en diensten en streven naar snelle groei. Het optimaal inrichten van de organisatie en continu inzicht in de financiële situatie is essentieel om de ambities te realiseren.

Lees meer

Zakelijke dienstverlening

Bij ondernemen in de zakelijke dienstverlening staan uw medewerkers centraal. Zij zijn het belangrijkste kapitaal van uw organisatie. Het optimaal inrichten van uw organisatie is essentieel voor het realiseren van ambities.

Lees meer

Retail

De retailsector ondergaat grote veranderingen. Winkelstraten lopen leeg en steeds meer wordt online gekocht. Om te kunnen blijven concurreren is het essentieel de juiste mix tussen offline en online gevonden wordt en processen optimaal geautomatiseerd worden.

Lees meer

Bouwnijverheid

Ondernemers binnen de bouw hebben meestal een broertje dood aan hun administratie. Ze zijn veel liever bezig met het realiseren van mooie projecten. Een goede administratie is echter essentieel om continuïteit van het bedrijf te kunnen waarborgen.

Lees meer

Leisure

Ondernemen in de vrijetijdsindustrie is uitdagend. De markt is dynamisch en er komen met regelmaat nieuwe bedrijven bij. Het is van groot belang om trends in de gaten te houden en de interne organisatie zo optimaal mogelijk in te richten.

Lees meer

Landbouw

De grote hoeveelheid wet- en regelgeving binnen de agrarische sector maakt het ondernemen in deze markt niet altijd even gemakkelijk. De lage marges zorgen ervoor dat interne processen optimaal ingericht zijn en er gestuurd kan worden op basis van actuele informatie.

Lees meer

Ultimateinstability

Ultimateinstability is een innovatieve organisatie binnen de internationale topsport. De organisatie heeft een eigen methodiek voor dynamische stabiliteitstraining ontwikkeld en zet deze wereldwijd in de markt

VANDAAG is vanaf het prille begin betrokken bij de organisatie. Onze business developer heeft de organisatie ondersteund bij de ontwikkeling van een kansrijk businessmodel en het realiseren van een internationaal patent. Daarnaast is er een internationaal verkoopnetwerk opgezet en is er een strategische samenwerking gerealiseerd voor de productie van de verschillende producten.

VANDAAG verzorgt verder de financiële administratie van Ultimateinstability en voorzien we hen van het juiste financiële en fiscale advies. Gezien de uitgebreide internationale activiteiten brengt dit de nodigde uitdagingen met zich mee.

Ons team

Onze medewerkers zijn onze belangrijkste waarde. Met hun specialistische kennis en kunnen kunnen zij onze klanten maximaal ondersteunen bij het realiseren van onze missie: Passie omzetten in waardevol ondernemen!

Over ons