Stimuleringsregeling Zorggeschikte Woningen (SZGW)

Op 15 september j.l. is een nieuwe subsidieregeling geïntroduceerd om de bouw van zorggeschikte woningen in de sociale huursector te stimuleren: de Stimuleringsregeling Zorggeschikte Woningen (SZGW).

 

Zorggeschikte woningen in geclusterde woonvorm zijn woningen die speciaal ontworpen zijn voor mensen met een intensieve zorgvraag die op dit moment vaak naar een verpleeghuis gaan. Het Kabinet wil de ontwikkeling van ‘geclusterde zorggeschikte woningen’ stimuleren om ervoor te zorgen dat mensen zo veel mogelijk controle over hun leven behouden. Dit zal de druk op verpleeghuizen verminderen en het aantrekkelijker maken voor partners om samen te wonen, vooral in gemengde woonvormen. Het kabinet heeft aangekondigd dat (voor 2023 en 2024 tezamen) € 75 miljoen beschikbaar is voor de subsidieregeling.

 

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het type woning:

 

* Als de gemiddelde kosten per wooneenheid bij transformatie meer bedragen dan € 100.000 inclusief btw én ze voldoen aan de toegankelijkheidseisen die ook gelden voor nieuwbouw, wordt de transformatie gelijkgesteld aan ‘nieuwbouw’ met de bijbehorende subsidiebedragen.

 

** Transformatie met een gemiddeld bedrag per wooneenheid tussen € 40.000 en € 100.000 inclusief btw.

 

Voorwaarden

Voor toekenning van de subsidie dient je aanvraag aan een aantal voorwaarden te voldoen

  1. Bij de bouw wordt rekening gehouden met dementievriendelijk bouwen.
  2. In nieuwbouw woningen zijn de woonruimte en woonvorm geschikt voor rolstoelen.
  3. In getransformeerde gebouwen is de woonvorm rolstoelgeschikt en zijn de wooneenheden geschikt voor rollators.
  4. De infrastructuur binnen de woonvorm en woningen maakt telefonisch en digitaal contact op afstand mogelijk naar zorgverleners en zorgverlening.
  5. Minimaal 30% van de wooneenheden wordt verhuurd aan bewoners met een Wlz-indicatie. Wlz staat voor Wet langdurige zorg. Na oplevering worden deze wooneenheden minimaal 3 maanden gereserveerd voor deze doelgroep.
  6. De zorggeschikte wooneenheden worden verhuurd tot de maximale huurprijs voor sociale huurwoningen (tot de liberalisatiegrens).
  7. Een transformatie moet per wooneenheid minstens gemiddeld € 40.000 kosten inclusief btw. Kost de transformatie per wooneenheid gemiddeld minstens € 100.000 inclusief btw? Dan krijgt u evenveel subsidie als bij nieuwbouw. U moet dan ook voldoen aan dezelfde toegankelijkheidseisen als nieuwbouw.
  8. De bouwwerkzaamheden beginnen uiterlijk 3 jaar na het verlenen van de subsidie en zijn binnen 5 jaar klaar.

 

Ondersteuning nodig?

Aanvragen kunnen worden ingediend tot 31 oktober 2024 waarbij het beschikbare budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de complete aanvraag. Heb je hulp nodig bij de aanvraag van deze subsidie? Neem dan contact met ons op.

Christian Hanouwer

Ondersteuning nodig?

Bel of app naar

0618527402

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste updates en ontwikkelingen in de zorgsector? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Door het invullen van je gegevens geef je VANDAAG toestemming voor het verzenden van de nieuwsbrief. Lees onze privacyverklaring.